Bài viết nổi bật

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

26 Tháng 1 2023

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 (kèm theo Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 0232.3796003
- Fax: 0232.3796060         
- E-mail:viettrung.qb@gmail.com
- Website:www.viettrungqb.com.vn